1. Allmänt

Genom att gå in på www.annonsdax.se (”hemsidan”) godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.

För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor.

Ansvariga för hemsidan är Annonsdax i Stockholm AB, med org.nr. 556640-5311 (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”företaget ”). För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till gdpr@annonsdax.se. För övriga kontaktuppgifter se hemsidan, http://www.annonsdax.se/kontakt.html

 

2. Cookies

www.annonsdax.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsides besökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda www.annonsdax.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller att andra preferenser sparas för att underlätta för hemsides besökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.annonsdax.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

www.annonsdax.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknads- undersökningar och trafikmätningar.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på www.annonsdax.se sluta att fungera korrekt.

 

3. Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via chattfunktionen på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan.

 

Annonsdax vänder sig i första hand till andra företag och sällan direkt mot privatpersoner, men tar självklart alla personers integritet hos dessa företag på lika stort allvar och behandlar dem med största aktsamhet.

 

Under vår affärsrelation och en tid därefter kan vi därför komma att lagra våra kunders uppgifter i våra olika IT-system, vilka dessa är och vad dess funktion är beskrivs längre ner. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel att svara på inkommen förfrågan via mail. Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

 

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

 

Överföringar till tredje land

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

 

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis. Gallring sker

i enlighet med företagets gällande gallringspolicy.

 

För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta gdpr@annonsdax.se.

 

G Suite, Google Drive, Gmail, Google Calendar, Google Analytics,  (Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Vi använder oss av G suite för vårt dagliga arbete. Programsviten innefattar bl.a kalkylark, dokument, presentationer, grupper, kontakter, drive, E-post (gmail), hangout, formulär m.m. Vi lagrar i denna/dessa tjänster offerter, mailkorrespondens, kalenderhändelser, och annan data knutna till våra projekt. Vi vill i minsta möjliga mån spara onödig persondata, men spar viss data för att underlätta vår affärsrelation. Vi använder oss också av Google Analytics för att samla in och processa statistik på vår hemsida. Vi använder denna data för att skaffa oss kunskap om hur vår hemsida används och hur vi kan göra den bättre.

 

Netsuite (2955 Campus Drive, Suite 250 San Mateo, CA 94403-2511, United States)

Vi använder oss av Netsuite för att hantera våra kundrelationer och för vår orderhantering. Här lagrar vi företagsinformation och kontaktinformation på dessa företag (personinformation såsom namn, mailadress och telefonnummer) Vi gallrar bland personlig information en gång per år i detta system.

 

Salesforce  (SFDC Sweden AB, Mäster Samuelsgatan 42 13tr, 111 57 Stockholm, Sverige)

Vi använder oss av Salesforce för att hantera våra kundrelationer för vår uppdragsgivares räkning (Schibsted Sverige, Västra Järnvägsgatan 21, SE-105 18 Stockholm)

 

Operative  (SintecMedia Ltd. 8 Am Ve`Olamo St. Jerusalem,  91342 Israel)

Vi använder oss av Operative för att hantera vår orderhantering för vår uppdragsgivares räkning (Schibsted Sverige, Västra Järnvägsgatan 21, SE-105 18 Stockholm)

 

CrossAds  (Tieto Sweden AB. Fjärde Bassängvägen 15, 115 83 Stockholm

Sverige)

Vi använder oss av CrossAds för att hantera vår orderhantering för vår uppdragsgivares räkning (Schibsted Sverige, Västra Järnvägsgatan 21, SE-105 18 Stockholm)

 

4. Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Annonsdax i Stockholm AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Annonsdax i Stockholm ABs skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

 

5. Ansvar

Annonsdax i Stockholm AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

 

6. Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Attunda tingsrätt som första domstolsinstans.

 

 

 

Annonsdax i Stockholm AB

Box 7029

121 07 Stockholm

 

Besök: Pastellvägen 6

121 36 Johanneshov

08-555 006 00

I samarbete med:
Annonsdax är Schibsteds huvudsäljbolag med ca 80 anställda med försäljningsuppdrag åt många av koncernens media. Största kanalerna är Aftonbladet, Blocket, Klart, Omni, Svenska Dagbladet, TV.nu, Prisjakt samt Schibsteds magasin. Annonsmöjligheterna sträcker sig över både tryckt och digital media. Huvudkontoret hittar du i Stockholm med lokal representation i Malmö, Göteborg, Jönköping, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Växjö, Karlstad, Borås, Borlänge, Kristianstad, Sundsvall, Falun, Västerås, Karlskrona, Helsingborg Linköping, Norrköping, Uppsala, Kalmar och Halmstad.
© Annonsdax i Stockholm AB, Sverige 2019.